Dětský ostrov

Dětský ostrov leží při levobřežním Janáčkově nábřeží mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem. Ostrov má rozlohu 1,83 ha. Dříve bylo na Vltavě v těchto místech více menších ostrůvků, jejichž tvar a velikost se měnily nánosy. O ostrovu mluví prameny už v roce 1355, avšak v důsledku záplav se několikrát zcela ztratil. Až do 18. století se jmenoval Maltézský podle malostranského maltézského kláštera Panny Marie pod řetězem, který jej vlastnil. Později nesl jméno podle příslušníků pražské židovské obce, kterým patřil – Hykyšův, Funkovský, Židovský. Svůj dnešní název Dětský získal počátkem 60. let 20. století, kdy zde byl vybudován areál dětských hřišť.

V letech 1913–1916 byl ostrov uměle prodloužen při výstavbě plavební komory Smíchov. Na jihu k němu byla připojena část Petržilkovského ostrova a na severu byla vybudována dlouhá dělicí zeď. Plavební komora má dvě zdymadla a překračuje Staroměstský a Šítkovský jez. U jižního cípu ostrova se nachází také Malostranská vodárenská věž, zvaná Petržilkovská.

Současný komplex dětských hřišť, hřiště na malou kopanou, ping-pongové stoly, velká šachovnice a skatepark jsou spravovány městskou částí Praha 5. Na severní straně ostrova stojí pylon s alegorickou sochou Vltavy a jejích přítoků. Před svátkem Dušiček zde členové spolku Vltavan každoročně pokládají věnce na paměť obětem řeky.

Na ostrov vede segmentová lávka, která využívá opěry původně zbudované pro plánovaný most z Myslíkovy ulice. Celý areál je oplocen a na noc se zamyká.

Dětský ostrov si nejlépe prohlédnete při některé z našich plaveb, kdy lodě proplouvají plavební komorou Smíchov. Během plavby také uvidíte ostrov KampaSovovy mlýny nebo Malostranskou vodárenskou věž.

Kde nás najdete