Úpadek PPS zaujal několik firem, které měly zájem na dalším osudu pražské osobní lodní dopravy. Objevily se dva projekty, které se v koncepci výrazně lišily; myšlenky obou těchto projektů jsou do určité míry aktuální dodnes.

První projekt předložily v roce 1935 společně Škodovy závody a Českomoravská Kolben-Daněk a stál za ním ředitel loděnice PRAGA ing. Leo Platovský. Dne 26. 10. 35 se konala projížďka po Vltavě, při které ing. Platovský formuloval myšlenku modernizace lodního parku stavbou většího počtu středních motorových lodí pro 200-250 osob, s výkonem motorů 2 x 75 kW, s ponorem do jednoho metru a rychlostí dosahující 20 km/h, aby bylo možno konkurovat ostatním druhům dopravy.

Tento projekt měl být realizován bez finanční podpory státu. Byl na svou dobu velmi moderní a zajímavý, nicméně je zřejmé, že v delším časovém horizontu by motorové lodě ani rychlostí 20 km/h ostatním druhům dopravy konkurovat nemohly. Takové menší motorové lodě by patrně znamenaly také určité snížení komfortu a tedy omezení jednoho z nejatraktivnějších rysů osobní lodní dopravy.

Druhý projekt předložila Čs. akciová plavební společnost Labská (ČPSL), založená jako československá plavební společnost po vzniku ČSR v roce 1922. Duchovním otcem tohoto projektu byl ing. Antonín Hanáček. Narodil se v roce 1882 v Oldřichově u Přerova, vystudoval stavební inženýrství na univerzitě v Brně a po první světové válce se dostal na ministerstvo veřejných prací, do jehož resortu patřila tehdy také veškerá dopravní infrastruktura, vyjma železniční. Pracoval zde jako odborový rada. Zasedal i ve správních radách našich významných plavebních podniků, dunajské i oderské plavby. V roce 1935 se stal generálním ředitelem ČPSL, v této funkci setrval až do své smrti v roce 1943.

Jeho cílem se stalo sjednocení českých plavebních podniků na Labi a Vltavě – to se mu také bezmála podařilo. Je zřejmé, že v druhé polovině výkonu svého úřadu se musel uchýlit pod tlakem politické situace k řadě kompromisů. S odstupem půlstoletí však dnes můžeme říci, že v dějinách labské a vltavské plavby bylo jen málo takových osobností s jasnou vizí, jakou byl právě schopný a také ambiciózní a cílevědomý ing. Hanáček.

Kde nás najdete