Hlávkův most

Hlávkův most je nejširším mostem u nás a spojuje pravobřežní nábřeží Ludvíka Svobody a Rohanské nábřeží s levobřežním nábřežím Kapitána Jaroše a Bubenským nábřežím. Je přímo napojen na tzv. přemostění Masarykova nádraží. Zároveň je spojnicí břehů s ostrovem Štvanice. Počítá se jako dvanáctý most přes Vltavu na území Prahy.

Zajímavostí Hlávkova mostu je samotné jeho jméno, respektive fakt, že nikdy nebylo změněno. Jméno nese po staviteli a filantropovi Josefu Hlávkovi. Most vznikl z podnětu výstavby Ústředních jatek Pražské obce v Holešovicích. Byl stavěn postupně a ze dvou částí, pokud jde o materiál. V letech 1908 až 1910 byla postavena jeho železná část a v letech 1910 až 1911 železobetonová část. Rekonstrukcí a rozšířením prošel v letech 1958 až 1962. Při rekonstrukci byla nedotčena jen část jeho výzdoby a železná část byla nahrazena železobetonovou. Most je tvořen 7 oblouky.

Most vyzdobili Bohumil Kafka a Ladislav Kofránek reliéfy vysokými přes 2,5 m, které byly vytesány přímo do betonu. V rozích hlavních oblouků se nachází medailony 12 hlavních představitelů od Josefa Mařatky a Otto Gutfreunda. Na nich jsou osobnosti, které se zasloužili o stavbou mostu. Je s podivem, že architekt Pavel Janák a inženýr František Mencl jako projektanti mostu tam své medailony nemají.

Výzdobu mostu i most samotný si budete moci prohlédnout z netradiční perspektivy paluby našich lodí a parníků například při plavbě do zoo nebo výletu na Mělník, kam Vás vezmeme z našeho přístaviště na Rašínově nábřeží.

Kde nás najdete