Holešovické nábřeží

Holešovické nábřeží datujeme od roku 1890, kdy vzniklo úpravou přirozeného břehu Vltavy u starých Holešovic. Nachází se mezi dnešním severním koncem Partyzánské ulice a jižním předmostím mostu Barikádníků. Staré Holešovice však byly zbourány v roce 1978 v rámci výstavby Holešovické přeložky, nádraží a stanice metra.

Nábřeží fakticky zaniklo a změnilo se v neveřejný prostor překladišť a deponií. Název zůstal pouze komunikaci, která východním směrem navazovala na ohyb ulice Za elektrárnou u podjezdu pod Holešovickou přeložkou, která pokračovala pod tramvajovým mostem směrem k severnímu konci Partyzánské. Avšak dnes z větší části není tato ulice přístupná a dokonce na některých plánech Prahy už není Holešovické nábřeží vyznačeno vůbec.

Nábřeží či spíše jeho pozůstatky uvidíte na našich plavbách do zoo nebo při návratu ze zoo zpět na Rašínovo nábřeží nebo k Nemocnici Na Františku. Také kolem něj proplujete na začátku celodenního výletu na Mělník.

Kde nás najdete