Jiráskův most

Na území Prahy se počítá jako šestý most přes Vltavu. Popudem k jeho vzniku byl fakt, že rozvíjejícímu se Smíchovu už nestačilo spojení pouze Palackého mostem. Bylo nutné postavit nový most mezi Novým Městem a Smíchovem. Spojuje tak dnes pravobřežní Rašínovo a Masarykovo nábřeží s levobřežním Hořejším a Janáčkovým nábřežím.

Se stavbou mostu se začalo roku 1929 a dokončen byl po 4 letech. Most byl uveden do provozu postupně ve dvou etapách. Nejprve byla zprovozněna jeho prostřední část pro tramvaje a po dvou letech ostatní části. Koleje byly později odstraněny. Autory projektu byli architekt Vlastimil Hofman a inženýr František Mencl. Tentokrát se jedná už o most postavený z železobetonu. Celý měří 310 m a 21 m je široký. Nese jej 5 betonových pilířů, které jsou obložené žulovými kvádry, a má 6 parabolických oblouků.

Jednoduchá umělecká výzdoba mostu předurčuje převahu dopravní funkce nad funkcí estetickou. Povrch vnějších ploch je z omítky z umělého kamene, betonové zábradlí a stožáry osvětlení mají terasový hlazený povrch. Na obou předmostích jsou umístěny pylony s dekorativními prvky, jako jsou kašny a obelisky. Most nese jméno spisovatele Aloise Jiráska, který v letech 1903 až 1930 bydlel na dnešním Jiráskově náměstí v domě čp. 1775.

K Jiráskovu mostu Vás vezmeme kupříkladu na naší hodinové okružní plavbě Prahou nebo na plavbě s obědem či večeří. Zejména Vám můžeme doporučit plavbu s večeří s A la Carte menu, kde si vychutnáte romantiku večerní Prahy spolu s kvalitní gastronomií.

Kde nás najdete