Kampa

Ostrov Kampa se nachází na Malé Straně a je částečně součástí Malostranského nábřeží. Jedná se o umělý ostrov. Od Malé Strany jej odděluje malebná mlýnská strouha, zvaná Čertovka. Rozloha ostrova je 2,65 ha.

Kampa dlouho neměla žádné jméno nebo se nazývala prostě jen Ostrov. Původ jména Kampa není zcela zřejmý objevuje se až ve 2. polovině 18. století. Podle některých je toto slovo odvozeno z latinského campus (ploché pole, planina) či ze staročeského zákampí (stinné místo), jiní tvrdí, že souvisí se jménem měšťana Gangsela z Campu, který zde v 17. století vlastnil dům.

Nejstarší písemné zmínky o Kampě pocházejí z roku 1169. Přirozené náplavy a navážky, především po velkém požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541, ostrov postupně navyšovaly. Na začátku 17. století byly zpevněny břehy. Na samotné Kampě vznikaly nejdříve zahrady, od 15. století se na ostrově začaly stavět mlýny a mlýnské zahrady a dnes zde najdeme velká dřevěná mlýnská kola. Jedná o mlýn Huť, Velkopřevorský mlýn a Sovovy mlýny. V Sovových mlýnech dnes sídí Museum Kampa. V roce 1884 byl ostrov zpřístupněn z Karlova mostu novým schodištěm. Po druhé světové válce byly zahrady propojeny a upraveny na veřejný park.

Na Kampě najdeme také zahrady, jako je Odkolkovská zahrada a navazující Kaiserštejnská zahrada. V ní stojí dnešní Lichtenštejnský palác a vedle domek, který obýval Josef Dobrovský, později Jan Werich, básník Vladimír Holan nebo historik umění a přední osobnost naší památkové péče Zdeněk Wirth, který zde má bystu. Poblíž Sovových mlýnů stojí menší dům, původně převozníka, který nyní hostí rybí restauraci. Renesanční dům U Zlatého lva si na náměstíčku Na Kampě postavil v roce 1604 lékárník Jan Jiří Drynk. Za zmínku stojí i obyvatel domu U Zlatých nůžek, malíř a ilustrátor Adolf Kašpar.

Kampu si z hladiny Vltavy můžete prohlédnout pokud se s námi vydáte lodí nebo parníkem na výlet na Slapy. Kolem ostrova proplujete také při luxusní večeři, kterou plujeme pod názvem Sladká Praha. Z přístaviště lodí na Kampě také vyplouvá náš parník Vltava a solární loď ElektorNemo.

Kde nás najdete