Karlův most

Karlův most je osmým mostem v Praze přes Vltavu. Je to zcela jistě jedna z nejnavštěvovanějších pražských památek. A není divu, však je také nejstarším kamenným mostem v Praze a druhým nejstarším v České republice, které se nám dochovaly až do dnešní doby.

Jméno dostal po Karlu IV., svém zakladateli, který jej nechal roku 1342 postavit. Na jeho místě stával už dříve kamenný most pojmenovaný po své iniciátorce, královně Juditě. Ten ovšem strhla povodeň v roce 1342. Karel IV. svěřil stavbu nového gotického mostu mladému architektu Petru Parléři, teprve sedmadvacetiletému. Dokončen byl až začátkem 15. století. Svou světoznámost si získal zejména pro spojení přísné gotiky s monumentální barokní sochařskou výzdobou. Dnešních celkem 30 soch a jeden kříž na něj bylo umisťováno postupně v průběhu 300 let. Mezi nejznámější patří sousoší od Matyáše Bernarda Brauna.

Přes most vedla slavná Královská cesta Karla IV. Svůj velký význam měl most i z vojenského hlediska, to když na něm Švédové v roce 1648 útočili na Prahu. Po mostě dříve jezdila koňka, tramvaje, autobusy a dokonce i auta. Dnes je však určen pouze pro pěší. Most je dlouhý 516 m a široký 10 m. Nese jej celkem 16 pilířů a je postaven z velkých pískovcových kvádrů. V roce 2010 byla dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce. Pěší se po mostě dostanou z pravobřežního Smetanova nábřeží na levobřežní ostrov Kampa a Malou Stranu.

Karlův most a jeho historické klenby si budete moci prohlédnout nejen při naší hodinové okružní plavbě, ale také při plavbě s obědem nebo večeříplavbě do zoo z Rašínova nábřeží nebo plavbě na Mělník.

Kde nás najdete