Společnost žádala o roční subvenci ve výši nad jeden milión korun. Tyto částky však od státu nedostala. Je zřejmé, že provoz na dolní labské trati nemohl být provozován lodním parkem srovnatelným s drážďanskou SBDG. Ta totiž vlastnila v této době desítky velkých kolesových parníků, z nichž celá řada měla horní vyhlídkovou palubu, komfortní restaurace a podobně. PPS mohla na tuto trať nasadit jen takové lodě, které nepotřebovala na stěžejní štěchovické trati. Přitom v lodním parku PPS, čítajícím 23 lodí, bylo velkých kolesových parníků pouze osm. Z tohoto výčtu je zřejmé, že na dolním Labi se z těchto lodí mohla objevovat pravidelně jedna, nejvýše dvě. Zdá se, že těmito velkými parníky byl SMÍCHOV, přejmenovaný v roce 1928 na ROUDNICE N/L (I.) a snad i MĚLNÍK, jehož hlavní tratí byla ale linka Praha-Mělník, která se jako výlet na Mělník pluje i dodnes.

Dále se na Labi objevovaly všechny vrtulové parníky střední velikosti a na středním Labi i parníky JITKA a „turbínový“ PŘEMYSL. Na trať do Zbraslavi a Štěchovic tak PPS zbývalo pět velkých parníků a linky do Chuchle, Modřan a Braníka musely zajišťovat malé vrtulové parníky. Prestižní vlajková loď PRAHA (II.) se objevovala na různých tratích a jezdila jak nedělní plavby do Štěchovic, podobné dnešní plavbě na Slapy, tak i dálkové plavby do Hřenska.

V letech 1928-1930 se dostaly do linkového provozu PPS první motorové lodě SÁZAVA, BEROUNKA a MALŠE, obecně přezdívané „malé motorky“. Společnost je nasadila rovněž na dolní trati mezi Litoměřicemi a Hřenskem jako „zrychlenou dopravu“. Jejich malá kapacita byla ale nevyhovující a rychlost v silném proudu regulované trati mohla jen stěží být vyšší než v případě klasických kolesových parníků. SBDG zatím v letech 1926 a 1929 ve své loděnici v Drážďanech-Laubegastu postavila luxusní parníky „rýnského typu“ DRESDEN a LEIPZIG, které pluly na koncertních plavbách do Hřenska i dále proti proudu. Těm PPS nemohla svým lodním parkem konkurovat vůbec.

Jest dostatečně známo, že proti PPS byly po všemožných stránkách velké stížnosti a rovněž je známo, že tato plavba ani našimi vlastními zájemníky nebyla právě z těchto důvodů dosti podporována, tím méně vyhledávána (…) Bude-li však dána možnost posléze jmenovanými parníky, popř. nově postavenými motorovými loďmi zařídit provoz os. dopravy až do Hřenska, bude společnost šťastna, bude-li i po této stránce moci vyhovět přáním a potřebám státní správy i našim národnostním snahám, aby co nejúčinněji mohlo býti vhodnými lodními jednotkami a řádně ukázněnou a vybranou posádkou soutěženo s cizozemskou plavbou na našem území…

(22.3.1935, Zpráva PPS o stavu osobní dopravy na Labi a žádost o zvýšení subvencí)

Kde nás najdete