Křižovnický ostrov

Křižovnický ostrov se nachází pod Karlovým mostem u pravého břehu Vltavy. Už tak docela malý ostrov byl výrazně zmenšen při úpravách Křižovnického náměstí v 19. století.

Ostrov začíná pod pilířem, který nese Staroměstskou mosteckou věž. Na ostrově dodnes najdeme pilíř bývalého Juditina mostu. Přilehlý oblouk Juditina mostu je zabudován do velmistrovské budovy křižovnického kláštera, pod nímž stále protéká rameno Vltavy.

O dva mostní oblouky blíže ke středu řeky se nachází mezi Karlovým mostem a Novotného lávkou další ostrůvek, obehnaný vysokou nábřežní zdí. Ani tento ostrov není běžně přístupný veřejnosti a dokonce namá ani své jméno.

Křižovnický ostrov a zejména památky, které na něm stojí uvidíte při našich okružních plavbách, stejně jako plavbě s večeří nebo obědem na lodi.

Kde nás najdete