Malostranské nábřeží

Malostranské nábřeží vede po levé straně řeky od mostu Legií k Sovovým mlýnům na ostrově Kampa. Blok obytných domů kolem tohoto kamenného nábřeží pochází od architekta Josefa Schulze a financoval jej podnikatel Jindřich Jechenthal. 

Název Malostranské nese nábřeží od roku 1905. Původně měla být Čertovka zasypána a vysoká nábřežní regulace měla pokračovat dál přes Kampu na Kosárkovo nábřeží. Tento záměr však nebyl naštěstí realizován, a to i díky snahám Klubu Za starou Prahu. Okolí Kampy a Čertovky až k Mánesovu mostu jsou tedy nyní výjimečné tím, že žádnou výraznou nábřežní regulací neprošly.

Malostranské nábřeží budete mít z paluby našich lodí a parníků jako na dlani, pokud se vydáte na některé z našich delších plaveb, než je plavba hodinová. Například při plavbě Sladká Prahavečeři na lodi proplujete podél tohoto nábřeží a ještě uvidíte Sovovy mlýny.

Kde nás najdete