Most Legií

Most Legií je sedmým pražským mostem po proudu řeky. Stojí na místě dřívějšího řetězového mostu císaře Františka I. a spojuje dnes pravobřežní Národní třídu přes Střelecký ostrov s levobřežním Janáčkovým nábřežím na Malé Straně.

Postaven byl v letech 1898 až 1901 z podnětu podnikatele Vojtěcha Lanny podle návrhu architekta Antonína Balšánka a inženýra Jiřího Soukupa. V roce 1901 byl slavnostně otevřen za přítomnosti císaře Františka Josefa I., po němž také dostal své první jméno. Od roku 1919 se už jmenuje most Legií. Pouze za druhé světové války se nazýval Smetanův a od roku 1960 do sametové revoluce nesl název most 1. máje.

Most řadíme podle slohu do architektury novobarokně secesní. Jako stavební materiál bylo použito žulových kvádrů. Jeho umělecká výzdoba, jako kamenické zábradlí a bronzové osvětlovací kandelábry, prošly opravou v letech 1981 až 1983 při příležitosti rekonstrukce Národního divadla. Po obou stranách mostu stojí vždy dvě věže, které v začátcích užívání mostu sloužily k vybírání mýtného. Most má na délku 343 m a na šířku 16 m. Je rozčleněn na 8 plochých elipsovitých kleneb a 1 kruhovou.

K mostu Legií Vás vezmeme například při naší hodinové okružní plavbě Prahou, při níž proplujete i zdymadlem u Slovanského ostrova. Dostanete se k němu i při průjezdu zdymadlem Smíchov například při plavbě zvané Sladká Praha nebo při obědu na lodi.

Kde nás najdete