Termíny pro sezonu 2019 zveřejněny

Dne 28. června 2018 vyplula motorová loď Odra na výjimečnou plavbu po řece Sázavě, jaká se v historii PPS dosud neplula. Jejím cílem bylo ověřit splavnost Sázavy v 3 km dlouhém úseku Pikovice  Davle (ostrov) ústí. 

Z předem připravené plavby vyšlo najevo, že při plavbě v koridoru původní řeky a při úrovni hladiny na kótě min. 199,5 m. n. m. na vzdutí vodního díla Vrané nad Vltavou, je plavba po Sázavě možná. Zároveň by se ponor lodi měl pohybovat do 1,0 m, šířka lodi 7–8 m a délka 34–35 m, což zhruba odpovídá rozměrům lodi Odra.

Podrobnou zprávu o celé plavbě lodi Odra i historii plavby po řece Sázavě si můžete stáhnout zde.

Kde nás najdete