Nábřeží Edvarda Beneše

Nábřeží Edvarda Beneše vede z Klárova na Malé Straně nejprve jako ulice obklopená zástavbou souběžně s Kosárkovým nábřežím po vnitrozemské straně Strakovy akademie. Dále pokračuje jako klasické nábřeží po úpatí Letné, kolem Čechova mostu ke Štefánikovu mostu. Silnice pro směr k Holešovicím se s oběma mosty kříží mimoúrovňově a podjíždí je.

Nábřeží Kapitána Jaroše je dnes nábřeží jen od Štefánikova mostu dál po proudu Vltavy. Vede podjezdem pod Hlávkovým mostem až k Negrelliho viaduktu. Na úseku od Hlávkova mostu k Negrelliho viaduktu byl název rozšířen v roce 1983.

Naše lodě a parníky Vás vezmou podél nábřeží Edvarda Beneše například na plavbě do zoo, kterou od 1. května plují také od Nemocnice na Františku. Nábřeží uvidíte i při našem celodenním výletu na Mělník.

Kde nás najdete