Plavební sezóna 1991 byla započata o měsíc dříve než v předchozích letech, již 16. března. Byla vytvořena nová koncepce jízdního řádu a lodě začaly jezdit i na nových typech plaveb. Kromě klasických linek do Štěchovic, Slap, Troje a Roztok to byly i různé okruhy centrem Prahy s programem, pro které byly nahrány kazety s výkladem o pamětihodnostech na březích. Kromě toho vypluly lodě PPS i na gastronomické plavby, podobně jako se dnes pluje plavba s obědem a s večeří, přestože zájem o ně byl zpočátku vzhledem k jejich vysoké ceně poměrně malý. Bylo započato s jízdami přes plavební komoru Mánes, do prostoru mezi Staroměstský a Šítkovský jez.

Do sezóny nastoupilo devět motorových lodí, z nichž první čtveřice byla vyhrazena pro linkové plavby (ODRA, VISLA, SVOBODA a MALŠE) a druhá čtveřice pro okružní plavby (LUŽNICE, BEROUNKA, HAMBURG a DUNAJ). Devátá loď PRAHA byla používána pro charterové plavby. V následujícím roce bylo zřízeno přístaviště na Kampě, jehož vskutku strategická poloha v samotném centru města pod Karlovým mostem byla velmi výhodná.

Pražská osobní lodní doprava se po zapsání do obchodního rejstříku dne 27.3.1992 oficiálně vrátila opět ke svému tradičnímu jménu „Pražská paroplavební společnost, a.s.“, v níž 100 % akcií vlastnilo původně město Praha. Tento stav se změnil teprve později, kdy byl upravena výše základního akciového kapitálu Společnosti na současných 20 mil. Kč a změnili se i vlastníci. V souvislosti se založením nové akciové společnosti, se také opětně změnily také symboly PPS. Byla vytvořena nová vlajka, která přes svůj odlišný historizující styl zachovala tříbarevné provedení v barvách města Prahy.

Kde nás najdete