Koncem 20. let se udály významné změny v celém vedení Společnosti. Novým předsedou správní rady se stal v roce 1926 pražský bankéř Ferdinand Napravil. Jeho cílem bylo zřejmě od počátku získat úplnou kontrolu nad PPS, a to se mu bezezbytku podařilo. Během tří let se téměř zcela proměnila správní rada PPS.

V roce 1930 bylo vydáno dalších 3000 akcií po 400 Kč, tzv. „gratis-akcií“, a tím akciový kapitál Společnosti dosáhl plných 2 000 000 Kč. Každému akcionáři byly ke dvěma stávajícím akciím vydány tři kusy nových. Tato emise akcií byla možná, neboť majetek PPS byl tehdy odhadován na 6 miliónů Kč. Odhad ale nebyl zcela reálný, neboť poněkud přestárlý lodní park vyžadoval nákladné opravy a zčásti byl i neprodejný. Ferdinand Napravil začal systematicky skupovat akcie PPS. Ty měly tehdy vysoký kurs, na burze se za ně platilo 1000 Kč i více. Do jeho soukromého majetku a majetku jeho bankovního domu se dostalo celkem 3970 akcií. Dalších 450 ks vlastnil místopředseda Jan Votruba, na ostatní drobné akcionáře tedy zbývalo 580 ks, a ti proto přestali mít na vedení Společnosti vliv.

V roce 1929 se stal Napravil generálním ředitelem PPS a sídlo Společnosti bylo později přeneseno do jeho bankovního domu v Praze II, Myslíkově ulici č. 8. Nové vedení začalo zavádět celou řadu novinek, některé se odrazily v účtech pozitivně, jiné ale i negativně. Změnil se osvědčený poměr mezi výdaji správními, odpisy na údržbu, resp. pořizování nových lodí, a dividendou členů Správní rady.

Společnost tehdy zaměstnávala přes stovku zaměstnanců, většinu z nich stále na zimu propouštěla. To přinášelo mzdové úspory, ale také stále větší obtíže se získáváním kvalifikovaných plavců. Je třeba uvést, že ve srovnání s dnešní plavbou byla úloha lodníků při manévrování lodi vyšší, s jistou nadsázkou lze říci, že každý z lodníků byl při tehdejší technologii plavby stejně tak důležitý jako sám kapitán a na pečlivém a odpovědném plnění jeho úkolů závisel ještě výrazněji než dnes zdar celé plavby.

V oblasti provozu byly nejvýraznější novinkou první úspěšně prováděné večerní plavby s hudbou a tancem, takový předchůdce dnešních plaveb s večeří. Pluly na nich tehdejší největší parníky Společnosti: PRAHA, případně MASARYK a PALACKÝ. Komíny lodí PPS byly v této době poprvé vybaveny tzv. „nacionálkou“ tj. okružím se symbolem firmy. Nacionálky byly zpočátku bílé s černou kotvou a písmeny P.P.S.

Kde nás najdete