Lodní park PPS dosáhl v letech krátce po válce svého maxima. Hovoříme-li o poslední dekádě devatenáctého století jako o hospodářsky nejsilnějším období PPS, o dvacátých letech dvacátého století jako o období největších přepravních výkonů, pak můžeme léta po roce 1945 nazvat obdobím nejrozsáhlejšího lodního parku. Přitom se jednalo převážně o velké kolesové parníky sice starší, ale pro účely rekreační plavby velmi účelné.

Je zajímavé seřadit všechny tehdy existující parníky do tabulky, sestupně podle výkonu strojního zařízení, s uvedením roku vyřazení či prodeje. Plavidla, která jsou do dnešních dnů ve flotile PPS, jako například parník Vyšehrad a parník Vltava, jsou vyznačena tučně.

Kde nás najdete