V roce 1912 zakoupila PPS pro provoz na dolní Vltavě velký kolesový parník KAISER FRANZ JOSEF od drážďanské SBDG. Chtěla s ním tyto neutěšené poměry poněkud zlepšit, a také pravidelně provozovat více než 50 km dlouhou linku mezi Prahou a Mělníkem.

Zakoupený parník byl pojmenován FRANTIŠEK JOSEF a 26. května 1912 vykonal svou zahajovací plavbu. Kolesový parník potom převážně zajišťoval celodenní linku na Mělník, zatímco menší vrtulové lodě pluly několikrát denně do Klecan. Mezitím byla rovněž dokončena stavba prvního ze dvou zdymadel v centru Prahy na Štvanici, a tak mohly parníky jezdit od Karlova mostu, resp. z přístaviště na Kampě. Stavba druhého z pražských zdymadel, propojujícího oblast Kampy (odkud dnes pravidelně pluje parník Vltava) s horní vltavskou tratí, se však kvůli jeho technicky i urbanisticky nesnadné koncepci poněkud vlekla, a tak obě tratě PPS nebyly propojeny ještě několik dalších let.

Kde nás najdete