Přívoz jezdí podle pravidelného jízdního řádu v pracovní dny od 7:00 do 19:00, o víkendech od 08:00 do 20:00. Výjimkou z pravidelného provozu může být pouze zvýšení průtoku vody na vodočtu v Praze-Chuchli nad 170 m3/s.

Na přívoz je od srpna roku 2018 nasazena naše moderní velkokapacitní loď Troja, která pojme až 100 cestujících. Pro zvýšení bezpečnosti provozu převozního plavidla je navíc mezi břehy napnuto ocelové jisticí lano, ke kterému je plavidlo upoutáno.

Menší přívozní loď Mistr Jan Hus, která zde dříve zajišťovala přepravu, nově slouží jako záložní plavidlo pro případ enormního náporu cestujících.

Limit průtoku pro plavbu je 170 m3/s.

Plavidlo je bezbariérové.

Přívoz P8 je součástí PID a přeprava na něm je zdarma.

Časy odjezdů v 19:00, 20:00 a 21:00 jsou závislné na denním světle.

Přívoz P8

Informace Státní plavební správy č. 1/2018 o provozu přívozu na toku Vltavy v Praze-Troji je ke stažení zde.

Přívoz P8

Kde nás najdete