Slovanský ostrov - Žofín

Slovanský ostrov, často také nazývaný Žofín, je pravobřežní vltavský ostrov, který se táhne podél Masarykova nábřeží mezi Jiráskovým mostem a mostem Legií. Rozlohu má 2,2 ha. V jeho blízkosti najdeme Národní divadlo.

Ostrov vznikal v 17. století postupně naplavováním půdy za Šítkovskými mlýny. Jeho růst zřejmě urychlilo zřízení novoměstských mlýnů v oblasti pod Zderazem. Ale dnešních rozměrů dosáhl až po povodni roku 1784. Následně byl ostrov zpevněn zdí a byly zde vysázeny stromy.

Ostrov v minulosti nesl také název Barvířský podle barvíře kůží Josefa Ignáce Saengera, který jej od roku 1817 vlastnil. Nový majitel Václav Antonín Novotný nechal v letech 1836 – 1837 přestavět starý hostinec na restauraci. Druhé své známé jméno nese od roku 1838 podle rakouské arcivévodkyně Žofie, matky císaře Františka Josefa I. Významnou událostí na ostrově byl Slovanský sjezd, který se zde konal roku 1848, na jehož památku byl ostrov v roce 1925 přejmenován na Slovanský. Dnešní budova na Žofíně vznikla roku 1884 podle návrhu Jindřicha Fialky poté, co ostrov vykoupila pražská obec. Ostrov se tak až do postavení Obecního domu ujal úlohy centra českého společenského života. V budově Žofína se různé společenké akce konají velmi často dodnes.

Na jižním konci ostrova byla v roce 1930 v těsné blízkosti Šítkovské vodárenské věže vybudována spolková budova SVU Mánes s výstavní síní a uměleckou kavárnou. V roce 1948 byl ostrov u Národního divadla spojen s pobřežím novým mostem.
V novodobé historii byl ostrov včetně budov zasažen povodněmi v roce 2002. Všechny objekty byly opraveny a znovu zprovozněny v září 2003.

Slovanský ostrov si krásně prohlédnete například při naší hodinové plavbě, kdy naše parníky Vyšehrad a Vltava vyplouvají z kotviště u Rašínova nábřeží a proplouvají zdymadlem Mánes.

Kde nás najdete