Střelecký ostrov

Střelecký ostrov se nachází zhruba uprostřed řeky. Most Legií jej spojuje s pravobřežním Masarykovým a Smetanovým nábřežím a levobřežním Janáčkovým nábřežím. Jeho území patří ke Starému Městu.

První zmínky v pramenech o ostrovu pocházejí už z 12. století. Tehdy nesl název Trávník. Nejprve byl v majetku johanitů a fungoval jako zahrada, ti jej roku 1393 prodali lékárníku Augustinovi. Za Karla IV. měli zde pražští střelci cvičiště ve střelbě z luků a kuší. Roku 1472 ostrov zakoupilo Staré Město. Po neúspěšném odboji jej roku 1547 zabavil král Ferdinand I. Habsburský. Roku 1562 vrátil polovinu městu, druhou dal k užívání městským střelcům.

Sám ostrov má strategickou pozici, v letech 1648, 1740 a 1742 byly střelbou odraženy různé armády, které se chtěly zmocnit Starého Města. Od 18. století se zde konaly svatojánské oslavy, spojené se střelbou a ohňostroji. Po této střelecké tradici také dostal své jméno. V roce 1882 zde probíhal I. všesokolský slet s neuvěřitelnými 2500 diváky. Roku 1890 se zde poprvé v Čechách slavil 1. máj. Za Protektorátu užíval ostrov pražský oddíl Hitlerjugend.

Ostrov byl původně přírodního charakteru, s přírodní bylinnou a později i stromovou vegetací. Po požáru původní dřevěné střelnice postavil Sbor pražských ostrostřelců v roce 1812 na ostrově novou zděnou empírovou budovu s hostincem. V roce 1842 byla budova opravena a rozšířena o terasu, kavárnu a lodžii. V patře byl vybudován i kinosál. Dnes je budova chráněna jako kulturní památka.
V polovině 19. století bylo původní stromořadí rozšířeno a na ostrově byla vybudována zděná restaurace, která stojí dodnes. Budova hostince, ač stojí napříč směru toku řeky, přežila povodně v roce 1890 i v roce 2002.

Do roku 1841 zajišťoval spojení s břehy přívoz. V letech 1839–1841 byl přes ostrov postaven řetězový most císaře Františka I. a později jej nahradil most Legií. Z jižní strany mostu sestupuje na ostrov monumentální schodiště. Od roku 2008 u pravé strany ostrova staví sezonní malokapacitní přívoz Prahy 4, který jej spojuje se Smetanovým nábřežím a se Slovanským a Dětským ostrovem.

Dnes se na ostrově kromě restaurace nachází různá sportoviště a veřejný park. Příležitostně se zde konají různé slavnosti, koncerty, festivaly pod širým nebem a podobné kulturní akce.

Kolem Střeleckého ostrova se podíváte na palubě našich lodí a parníků nejen během krátké hodinové plavby, ale také při výletu parníkem na Mělník nebo při plavbě s večeří či s obědem. Samozřejmě Vás k ostrovu rádi vezmeme i pokud si pronajmete naši loď nebo parník k soukromým účelům.

Kde nás najdete