První a zásadní podmínky existence Společnosti bylo shromáždění dostatečného finančního krytí pro nový paroplavební podnik. První upisování akcií se konalo na sklonku února roku 1865. Seznam akcionářů s podpisy a udáním vkladu se nám dochoval, tedy z něj uveďme:

Aby se opatřila potřebná loď ku provozování paroplavby mezi Prahou a Štěchovicemi, zavázali se pánové níže poznamenaní při schůzi odbývané dne 26. února 1865 v místnostech besedy měšťanské svým podpisem, že odeberou naznačený při jejich jménech počet akcií po 200 zl. r. m. i podepsali k tomu účelu vypadající dle toho částku peněžitou, kteráž při každém jmenu je uvedena. Ve schůzi pak dne 12. března držané stalo se usnešení, že se má 40% subskribovaných částek v desíti dnech složiti a že má každý pan subskribent vypadající dle toho naň částku zvolenému pokladníkovi p. Karlu Bondymu v č.p. 1050-II (na Florenci) odevzdati. Žádají se tudíž páni účastníci, aby dle toho se zachovali ...

(Oběžník ze schůze přípravného výboru Společnosti, Archiv DP)

Podle této listiny upsal nejvíce akcí Vojtěch Lanna, a to plných 20 kusů. Dalšími významnými akcionáři byli Petr Voitl (15) a Franz Siedek (10). Po pěti akciích upsala celá řada pražských měšťanů: František Dittrich, Čeněk Rott, Jan Michal Šáry, Vavřinec Kriesche, W. J. Sommerschuh, Josef Huleš, L. J. Bondy a další. V předběžném příslibu z února 1865 se v listinách objevují i významná jména pražského primátora Dr. Bělského a firmy Ruston & Co. Celkem bylo vydáno 200 akcií po 200 zlatých, z toho 175 prodáno a 25 ponecháno jako rezerva. Tím byl získán akciový kapitál nové společnosti ve výši 40 000 zl.

Důležitým datem v historii založení pražské osobní paroplavby je 25. duben 1865. Tehdy odsouhlasila valná hromada Stanovy společnosti i její název „Pražská společnost pro paroplavbu na řece Vltavě“. Tento den lze proto snad považovat za datum založení PPS. Ve stanovách bylo uvedeno, že ředitelství PPS bude sestávat z ředitele a šesti správních radů, včetně náměstka ředitele a pokladníka. První „zatímní správní výbor“ byl zvolen na dobu jednoho roku již na stejné schůzi. Jeho předsedou se samozřejmě stal František Dittrich, místopředsedou Josef Huleš a dalšími členy pokladník L. Bondy, dále Kriesche, Václavík a Starý.

Kolem jména podniku se vyskytují v pramenech a literatuře určité nejasnosti. Bývá uváděno například „Česká společnost pro paroplavbu v Praze“ atd. Oficiální název byl ale pouze výše uvedený. Společnost ale opravdu používala v neformálním styku i jiné podoby názvu, s jistotou je například známo, že na zvonech prvních parníků nacházíme půvabně archaické „Pražská společnost pro pároplavbu...“ a jsou jistě možné i jiné odchylky. Ostatně jméno se v dlouhé historii několikrát měnilo.

Kde nás najdete