Železniční most

Železniční most je po proudu řeky čtvrtým pražským mostem přes Vltavu. Most nemá své oficiální jméno a jeho obecné označení „železniční most“ se natolik vžilo, že už bývá považováno za jeho vlastní. Podle lokality se mu někdy také říká „vyšehradský most“.

Železniční most propojuje pravobřežní Výtoň pod Vyšehradem s levobřežním Smíchovem, respektive pravobřežní Hlavní nádraží s levobřežním Smíchovským nádražím. První železniční most, který zde stával, byl pouze jednokolejný. V celkové délce 196,3 m spočíval na třech pilířích a měl pět oblouků. Byl již vyrobený z oceli.

Dnešní most byl postaven v letech 1900 až 1901 a jedná se o most dvoukolejný. Je tvořen třemi nosníky s rozpětím 69,9 m a je široký je 8,1 m. Po obou stranách má připojené chodníky pro pěší. Je zajímavostí, že při zavedení pravostranného silničního provozu v Praze v roce 1939 byly pěší povinni používat na tomto a ještě na dalších vltavských mostech levý chodník.

Už delší dobu se uvažuje o nahrazení současného mostu mostem zcela novým. Ten by mohly využívat nejen vlaky, ale i auta, chodci a cyklisté. Jsou vypracovány dvě studie mostu, kdy první z nich počítá s patrovým provedením mostu a druhá kopíruje současnou podobu mostu, pouze s tím rozdílem, že by po obou stranách železniční trati vedla vozovka pro auta. Termín stavby není dosud znám.

Pod Železničním mostem proplujete při plavbě na Slapy nebo plavbě s obědem a večeří.

Kde nás najdete