130 let přístaviště Kampa

130 let přístaviště Kampa

Pražská paroplavební společnost a.s. poskytuje služby ve schváleném přístavišti na Kampě již od dob Rakouska – Uherska. Již v roce 1912 zahájila z tohoto přístaviště naše společnost pravidelnou linkovou dopravu do Mělníka. Provoz tohoto přístaviště nepřerušily ani obě světové války.

Koncepce nového přístaviště

Koncepce nového přístavního mola vychází z dobových podkladů. Byli jsme si vědomi skutečnosti, že toto přístaviště patří neodmyslitelně k Pražskému koloritu a proto při jeho návrhu byli použity dostupné dobové prameny, tak aby při zachování veškerých současných bezpečnostních požadavků bylo co možná nejblíže své původní historické podobě. Toto přístaviště je vyobrazeno například i na bankovce z roku 1953.

Nové přístavní molo projekt Kampa:

Přestože koncepce přístaviště vychází z dobových podkladů, plánujeme v této historické lokalitě provozovat zejména plavidla nejmodernější koncepce jež jsou unikátní i ve světovém měřítku. Jedná se o speciálně pro toto místo navržená plavidla využívající elektropohon pořízena nemalým finančním nákladem. Nová plavidla jsou jednak zcela bezemisní a v neposlední řadě také bezhlučná. Vedeni snahou o zachování historických tradic, plánujeme využívat na tomto místě mimo zmíněná elektroplavidla také historický parník VLTAVA který po nákladné rekonstrukci splňuje nejpřísnější ekologická hlediska a bude bezpochyby vhodně doplňovat historický ráz tohoto místa.

Prostor přístaviště hodláme i nadále využívat s maximálním ohledem na pohodlí občanů a návštěvníků hl. města Prahy. Provozní doba v plné plavební sezoně bude od 10.00 do 20.00 hodin. Všechny plavby vypravované z přístaviště Kampa budou provozovány i nadále bez hudebních produkcí.