14.5. - změna přístaviště na plavbách do zoo

14.5. - změna přístaviště na plavbách do zoo

8. května 2019

14.5.2019 (pouze v tento den) bude zastaven provoz na vodní cestě Plavební kanál Troja – Podbaba z důvodu zkoušky provizorního opatření pro převádění povodňových průtoků za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Plavby do zoo i ze zoo se plují dle jízdního řádu, jediná změna spočívá v tom, že k nástupu a výstupu se využije přístaviště Loděnice Troja.

 Přístaviště Troja