Těší nás, že kromě firemních akcí jsou naše parníky a lodě stále častěji využívány pro různá setkání a jednání i na mezinárodní úrovni.

Včera se uskutečnilo právě jedno takové setkání na naší nejluxusnější lodi Lužnice. Za německou stranu se ho účastnili poslanci německého Bundestagu a za českou mimo jiné senátoři Karl Korytář a Petr Bradský a náměstek ministra dopravy Karel Dobeš.

Jejich společným tématem byla spolupráce na projektech rozvíjejících možnosti dopravy na Labi a projektech na podporu oblastí kolem Labe. Všichni zúčastnění se shodli, že tyto projekty jsou důležité nejen z hlediska České republiky, pro niž Labe představuje jedinou spojnici s mořem, ale také z hlediska přilehlých regionů.

Akci organizačně zajišťovala mezinárodní organizace a sdružení Hafen Hamburg.

Víte, že Čechy měly moře?

Je tomu už dávno, ale skutečně ve 13. století měly české země přístup k moři. Zasloužila se o to expanzivní politika zejména Přemysla Otakara II., který získal rakouské země až za Alpami a spojil tak české země s Jadranem.

Tato myšlenka se ještě jednou opakovala po 1. světové válce. Tehdy totiž Edvard Beneš předložil na Pařížské mírové konferenci návrh na vytvoření jakéhosi koridoru, který by spojil Československou republiku s Terstem. Tento návrh byl však zúčastněnými zeměmi odmítnut.

Kde nás najdete