Jako úspěšná firma se cítíme společensky zodpovědní za životní prostředí, v němž podnikáme, v němž žijeme. Proto jsme se rozhodli jít ekologickou cestou a udělat maximum pro náš udržitelný provoz.

eco

Ekologizujeme lodní park

Začali jsme razantní obměnou našeho lodního parku. Díky tomu dnes splňují všechny naše motorové lodě nejpřísnější evropské normy a některé lodě plují na hybridní nebo elektrický pohon.

eco

Pryč s jednorázovými plasty

Také se nám nelíbí plastové zamoření naší planety, proto jsme už v loňském roce v našem restauračním provozu zcela zrušili zbytečné jednorázové plasty. Kelímky, plastové příbory, talíře nebo brčka u nás už prostě nenajdete.

eco

Zadržujeme vodu v krajině

Modernizací flotily to zdaleka nekončí. Jsme bytostně spjati s vodou, s jejímž nedostatkem se bohužel naše republika v posledních letech potýká. Proto jsme se rozhodli přispět k výsadbě stromů, které zadržují vláhu v krajině. V roce 2018 jsme vysázeli 10 000 stromů a letos v této aktivitě pokračujeme.

eco

Neplýtváme

Snažíme se neplýtvat, proto veškeré zbytky z přípravy jídel a nespotřebovaného bufetu kompostujeme v několika kompostérech. Jen pro zajímavost denně takto ekologicky využijeme na 80 kg organického odpadu (týdně cca 500–600 kg), ze kterého se vytvoří 4050 kg kompostu. Ten pak slouží na hnojení stromů a květin.

eco

Zlepšujeme městské mikroklima

Abychom pomohli zlepšit městské mikroklima, nově jsme na Dvořákově nábřeží vytvořili „zelený ponton“, tedy ponton osázený stromy.

eco

Uklízíme své okolí

Pravidelně uklízíme náplavku a břehy Vltavy, kde se bohužel jednorázových obalů povaluje stále dost.

eco

Nasloucháme vám

Přejeme si, aby i našim dětem a vnoučatům zůstala krásná příroda a přívětivá města, kde se dá žít. Proto jsme otevřeni dalším námětům na ekologické chování. Pomozte nám a pošlete své nápady.

Ekologické lodě


Sázíme stromy


Recyklace ekologického odpadu


Úklid břehů Vltavy

Kde nás najdete