Historické parníky v New Yorku?

Možná si při pohledu na fotografii říkáte, co dělají historické parníky Vltava a Vyšehrad na plakátu v New Yorku? Copak to spolu nějak souvisí?

Pokud se podíváme do historie lodí na parní pohon, parníků, zjistíme, že docela ano. Jeden z prvních vynálezců, kteří se pokoušeli využít parní stroj k pohonu parníků, byl Američan Robert Fulton na přelomu 18. a 19. století. A byl to právě on, kdo zavedl první fungující paroplavební linku na řece Hudsonu mezi New Yorkem a Albanou. Celá linka měřila 240 km a parník Clermont ji urazil za 32 hodin.

Za dalších 10 let brázdilo americké řeky už 130 parníků, desítky dalších bychom našli v Anglii na řekách Clyde a Temže. Teprve po skončení napoleonských válek začaly parníky pronikat i do Evropy.

Takže kdyby se nejednalo o fotomontáž, byl by to docela možná hezký hold počátkům paroplavby:-)