Od nejstarších dob ovlivňovala řeka Vltava život v Praze. Paroplavba zde znamenala významnou historickou epochu, kdy se měnil charakter vltavských nábřeží i životní styl obyvatel města. Parníky a osobní lodní doprava patří k Praze už od 40. let 19. století a dodnes jsou součástí historického koloritu města.

Na této stránce se budeme co nejzajímavější formou věnovat historii parníků, paroplavby a lodní dopravy vůbec. Zdrojem informací nám zde bude kromě historických pramenů zejména úžasná publikace od Františka Vichty Historie pražské paroplavby.

Kde nás najdete