Jedno červnové ráno na náplavce - před rokem a nyní

Jedno červnové ráno na náplavce a jak rozdílné! Skoro by se chtělo říct "podívejte se na fotografie loňské a letošní a najděte 10 rozdílů".

Asi byste těch rozdílů našli mnohem více. Loňské povodně totiž vyhnaly z náplavky nejen parníky a lodě a přístavní mola, ale také všechny návštěvníky. Jejich místo zaujaly nejprve masy vody, poté labutě a nakonec nánosy bahna, nepořádku a úklidové čety. Naštěstí díky jejich práci, práci dobrovolníků a všech "od vody" vypadá i dnes náplavka zase jak má být.

Letošní červnové ráno naštěstí přineslo na náplavku jen čilý ruch, zástup zájemců o plavbu lodí a překrásné počasí. Kéž by rána na náplavce byla už jen taková!