Kompilace průběhu povodně

Hydrologická sekce povodňového štábu Pražské paroplavební společnosti pod vedením Dr. Jiřího Svobody po celou dobu probíhající povodně pečlivě sledovala a vyhodnocovala všechna hydrologická a meteorologická data (informace o vodních tocích, průtokové řady). Přinášíme jako první přesnou pětidenní kompilaci průběhu povodně, která zahrnuje průběh v Praze a dvou hlavních přítoků Vltavy (Berounky a Sázavy) s výpočtem odtoku kaskády.