Letošní Tryzna za utonulé byla opravdu uplakaná

Do dnešního pošmourného a uplakaného počasí vyplul smutečně vyzdobený parník Vltava na tradiční Tryznu za utonulé, kterou pořádá spolek Vltavan ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností.

Při této pietní akci, která má připomenout všechny utonulé, ale také poděkovat řece Vltavě, za obživu, kterou dává lidem kolem ní, byly položeny smuteční věnce u alegorické sochy Vltavy na Dětském ostrově.