Loď Hol Ka je moderní a bezbariérová převozní loďka, kterou se můžete přeplavit na sezónním přívozu Prahy 7 mezi Holešovicemi, Karlínem a Štvanicí. Její jméno je akronymem slov Holešovice a Karlín.

Pražská paroplavební společnost se tímto po 85 letech navrátila k provozování přívozu. Od 30. do poloviny 40. let minulého století totiž zajišťovala spojení mezi Císařskou loukou a Vyšehradem vrtulovým parníčkem VLASTA.

Loď Hol Ka

O lodi:

 • poprvé vyplula 7. srpna 2015
 • hornopalubový katamarán se snadným kormidlováním
 • loď je bezbariérová
 • prostor pro kočárky nebo kola, pohodlí pro cestující
 • zastřešení zadní části paluby

Technické parametry:

 • výška paluby nad hladinou 0,5 m, podjezdná výška 175 cm
 • výtlak lodi je 2 tuny
 • výkon lodního motoru 18 kW (v budoucnu bude nahrazen ekologickým elektromotorem
 • loď je vybavena echolotem pro sledování hloubky vltavského dna

 • Max. kapacita
 • 12
 • Ponor
 • 0,4 m
 • Délka
 • 6 m
 • Šířka
 • 2,6 m

Kde nás najdete