Mánes

Poetické jméno Mánes, inspirované slavným českým malířem, dnes nese budova Spolku výtvarných umělců Mánes, která stojí na jižním výběžku Slovanského ostrova. Postavil ji architekt Otakar Novotný v letech 1928 až 1930 ve funkcionalistickém slohu. Dříve zde stával Šítkovský mlýn, který je doložen už od 12. století.

Účelem Spolku výtvarných umělců Mánes bylo diskutovat a přednášet o českém a evropském umění, vydávat časopisy, umělecké publikace a pořádat výstavy. SVU Mánesbyl pronásledován a nakonec v roce 1956 násilně rozpuštěn. Budova dnes slouží k pořádání různých výstav, beneficí a přehlídek. Tomuto účelu bude sloužit i po rekonstrukci, jejíž konec se předpokládá na září roku 2013.

Tuto funkcionalistickou budovu uvidíte z našich lodí nebo parníků při hodinové plavbě, která proplouvá zdymadlem Žofín, stejně jako při plavbě z Rašínova nábřeží do zoo nebo výletu na Mělník.

Kde nás najdete