Omezení trasy Hodinové plavby z důvodu konání závodu

Změna trasy hodinové plavby

Ve dnech 22. 9. – 29. 9. 2018 bude trasa naší hodinové plavby pozměněna. Důvodem je konání etapového závodu osmiveslic, který startuje v Praze a končí v Hamburku. Hodinové plavby nicméně plujeme normálně podle našeho plavebního řádu.

Toto omezení trasy plavby je jen dočasné a po skončení závodu, tedy ode dne 30. září opět poplujeme hodinovou plavbu po její standardní trase.

Podrobné vysvětlení najdete ve veřejném dokumentu Státní plavební správy zde.