Slavnostní plavba parníku Vltava z Prahy do Drážďan

Mimořádnou akcí 149. plavební sezóny bude SLAVNOSTNÍ PLAVBA PARNÍKU VLTAVA na DAMPFSCHIFFEST 2014 do Drážďan ve dnech 14. – 15. 8. 2014.