Pojmenujte novou loď na Vltavě

V pátek 7. srpna 2015 vypluje na Vltavu nová loď. Jejím úkolem bude zajišťovat přepravu na trase přívozu P7 mezi Holešovicemi, Štvanicí a Karlínem. Praha 7 ve spolupráci s dalšími organizátory přívozu hledá pro nové plavidlo jméno. To bude vybráno z návrhů veřejnosti, které lze posílat na adresu: privoz@praha7.cz nebo uvést na Facebooku Prahy 7.

Rádi bychom, aby se nový přívoz na Vltavě co nejlépe zapsal do širokého povědomí. K tomu bezpochyby přispěje, když bude loď snadno zapamatovatelná a pro občany dobře identifikovatelná. Proto jsme se s ostatními partnery shodli na tom, že bude nejlépe, když ji pojmenují přímo její budoucí pasažéři,“ uvedl zástupce starosty Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Návrhy, jaké jméno by se pro novou loď, která bude propojovat Holešovice, Štvanici a Karlín, nejvíce hodilo, lze posílat na e-mail: privoz@praha7.cz nebo uvést na Facebooku Prahy 7, nejpozději do pátku 31. července, do 12 hodin. Zapojit se může kdokoli. Všechny zajímavé nápady jsou vítány. Kromě návrhu jména lodi nezapomeňte uvést také své jméno a kontaktní údaje,“ doplnil starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který stál u zrodu myšlenky přívoz v dané lokalitě zřídit.

Výsledné pojmenování lodi vyberou zástupci organizací, které se na přívozu podílejí. Autor vítězného návrhu bude pozván na oficiální zahájení přívozu, zúčastní se slavnostního křtu lodě a první plavby. Zároveň pro něj budou připraveny drobné dárky a pozornosti od partnerů.

Nový přívoz na Vltavu poprvé vypluje v pátek 7. srpna 2015. V odpoledních hodinách bude připraven říční piknik na ostrově Štvanice s doprovodným programem pro celou rodinu. 

Nový přívoz, který bude zapojen do systému Pražské integrované dopravy, připravuje městská část Praha 7 ve spolupráci s Hlavním městem Prahou, organizací ROPID a Pražskou paroplavební společností.