Povodňová situace na Vltavě - květen 2014

Je až  neuvěřitelné, jak se klimatická situace dokáže opakovat. Loni koncem května  (přesněji od 31.5.), začala díky vytrvalým lijákům stoupat hladina Vltavy v Praze. Například 30. května 2013 byl průtok v Praze - Chuchli 390  m3/sec-1.

Díky této situaci došlo k tomu, že vltavská flotila PPS nemohla vyplout prakticky po celý měsíc červen.

Téměř identická situace proběhla letos. Od třetí květnové dekády se srážková situace neustále zhoršovala, když v důsledku západního proudění došlo ke vzdutí vodních toků. První byla postižena severní Morava, ale od 26.5. se srážková situace začala zhoršovat rovněž i v Plzeňském kraji. To vedlo k vyhlášení povodňové pohotovosti dne 28.5. Vzdutím hladiny byly postiženy především všechny přítoky Berounky a to Klabava, Úslava, Úhlava, Radbuza a nakonec i Úhlavka a Mže.

Vedení PPS stálo před rozhodnutím jak reagovat, pokud se bude povodňová situace vyvíjet stejným způsobem jako loni, kdy větší část flotily byla zakotvena mimo hlavní plavební trasu.

V průběhu 28. a 29. 5. byla vyhodnocena celková situace s konstatováním, že příliš velké nebezpečí pro plavbu nehrozí.  Pro věrohodnou předpověď bylo nutné počítat s tím, že srážky v plzeňské oblasti a samozřejmě i stoupající průtoky jmenovaných řek, jsou primárním faktorem, neboť nikam jinam, nežli do Prahy tato voda nepoteče. 

Graf srážkové činnosti na Plzeňsku je velice ilustrativní, neboť přesně ukazuje situaci v prvních hodinách zvýšených srážek.  Po kulminaci mezi 8:00 až 12:00 dne 28.5.  se začaly velmi rychle zvedat vody plzeňských řek. Bylo jasné, že pro Plzeňský kraj nastává tíživá situace. Prakticky během asi 4 – 6 hodin se průtok zpětinásobil a kolem poledne 28.5. dosáhly všechny uvedené řeky svého kulminačního maxima.  Některé řeky dosáhly i III. stupně povodňového nebezpečí.

Na grafu průtoků Vltavy v Praze - Chuchli, je tento nárůst velice dobře patrný. Současně se stoupající vodou na Plzeňsku začala stoupat voda i ve Vltavě v Praze. Vzdutí hladiny se zastavilo přibližně kolem 14 (28.5.) hodiny a to díky preventivním opatřením vodohospodářů na vranské přehradě.

Kolem 20 – 22 hodiny již bylo jasné, že plzeňské řeky kulminují a bylo možné vyslovit opatrný odhad, že přibližně tento průtok postihne Prahu někdy v odpoledních hodinách 29.5.

Je samozřejmé, že tento odhad předpokládal slábnutí srážkové činnosti, čímž dojde k přirozenému odtoku zvednutých hladin plzeňských řek. Tento předpoklad nebyl docela přesný, neboť se ukázalo, že  srážková činnost po razantním poklesu někdy kolem 20 hodiny (28.5.) povodně, začala opět narůstat, aby kulminovala kolem 30 hodiny.  Tento nárůst je dobře patrný i na grafu chuchelských průtoků.

Vzhledem k tomu, že již nešlo o silné lijáky, bylo možné předpokládat, že vypočtené maximum plzeňských řek, pohybující se kolem 400 m3/sec-1, bude přibližně totéž i v Praze. S ohledem na rychlost postupující povodňové vlny bylo možné odhadnout, že Vltava v Praze bude kulminovat mezi 14 – 16 hodinou a to na úrovni již uvedených 400 m3/sec-1.

Uvedený odhad se lišil od reality asi o 12 m3/sec-1., ovšem s tou poznámkou, že ke kulminaci došlo až kolem 20 hodiny. Dá se proto předpokládat, že spolu s ustávajícími srážkami bude klesat hladina Vltavy a že k normálu se dostane až v prvních červnových dnech.