Proběhla tryzna za utonulé 2023

V neděli 29. října proběhla tradiční Tryzna za utonulé. Tuto akci, která má uctít utonulé na českých tocích, každoročně společně s PPS pořádá spolek Vltavan.

Letos na pietní plavbu vyplula smutečně ozdobená loď Labe - z Rašínova nábřeží, kolem Vyšehradu, přes Smíchovskou komoru až do centra. Vyvrcholením pietního aktu bylo položení smutečních věnců k soše Vltavy.