Slavnostní předání historických parníků pod památkovou ochranu

Dnes v pravé poledne proběhlo v ekologickém přístavišti na Kampě slavnostní setkání na parníku Vltava. Během této slavnosti předal ministr kultury Jiří Balvín pamětní list vedení Pražské paroplavební společnosti, kterým se historické parníky Vltava a Vyšehrad stávají kulturní památkou.

Prohlášení parníků kulturní památkou je nejen pocta a hold péči o ně, ale také velký závazek, jímž vedení PPS na sebe dobrovolně uvalilo břímě dodržování nesnadných podmínek památkové ochrany.

Mnoho dalších úspěšných plaveb a dobrou kondici popřáli oběma parníkům i starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký, ředitel odboru památkové péče MHMP Jiří Skalický, generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr a ředitel pražského pracoviště NPÚ Ondřej Šefců.