Smíchovská plavební komora

Smíchovskou plavební komoru, které se také říká zdymadlo Smíchov, je jedno ze 4 zdymadel v Praze na Vltavě a najdete ho u Janáčkova nábřeží. Jejími předchůdci byly dva starší jezy, Šítkovský a Staroměstský, a soustava plavebních komor. V letech 1911 - 1922 ji postavila firma Lanna.

Komora je tvořeno čtverými vraty. které následují po sobě. Od konce Dětského ostrova pak pokračuje zdí oddělený kanál podél území Malé Strany pod mostem Legií až ke Staroměstskému jezu u Sovových mlýnů.

Historie pamatuje po pravé straně obou jezů mlýny - Šítkovský u dnešního Slovanského ostrova a Staroměstský u Staroměstského jezu u Karlova mostu. Bývaly zde také vodárny - Malostranská vodárenská věž a Šítkovská vodárenská věž.

Ze všech 4 plavebních komor v Praze je právě tato nejvytíženější. Provozuje ji státní podnik Povodí Vltavy a je určená zejména pro turistickou osobní dopravou. Proplutí plavební komorou je skvělý zážitek, který si užijete, pokud se na našich parnících a lodích vydáte třeba na plavbu s večeří nebo obědem.

Kde nás najdete