Tryzna za utonulé

Pietní akt za oběti vodního živlu a zároveň poděkování „lidí od vody“ řece Vltavě za to, že je celý rok živí, to vše v sobě zahrnuje tradiční Tryzna za utonulé, které pořádá spolek Vltavan ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností u alegorické sochy Vltavy na Dětském ostrově v neděli 3. listopadu.

Smutečně vyzdobený historický parník Vltava vypluje z přístaviště na Rašínově nábřeží v Praze 2 ve 14:00 hod. Na palubě budou držet čestnou stráž členové spolku Vltavan ve svých historických krojích. Po proplutí Smíchovskou komorou zazní cca v 15:00 smuteční fanfary a po krátké pobožnosti sloužené otcem Janem Kotasem z Vyšehradské kapituly položí Vltavané věnce a kytice k soše Vltavy. Spolek Vltavan a Pražská paroplavební společnost zvou veřejnost k účasti na této tradiční vzpomínce, lze ji sledovat ze břehu i z mostu Legií.

Smuteční shromáždění se tradičně koná v nejbližší neděli kolem Dušiček a vltavanské spolky jím uctívají památku zesnulých, kteří zemřeli na řece, která jim dávala živobytí.

První akce svého druhu se konala již v roce 1930 kdy Spolek plavčích mistrů a lázeňských přišel s myšlenkou uspořádat „Tryznu za utonulé na českých řekách a tocích“. První plavba se konala na smutečně vyzdobené lodi z Prahy do Štěchovic, obyvatelé vesnic a měst podél řeky vyvěsili smuteční prapory, skladatelé skládali smuteční zpěvy a básníci vzpomínkové verše.

Tryzna zároveň symbolicky zakončuje plavební sezónu linkové dopravy Pražské paroplavební společnosti. V nepřetržitém provozu i během zimních měsíců ale budou pokračovat okružní plavby a plavby na objednávku.

Parník Vltava byl letos v září společně s dalším historickým parníkem Vyšehrad prohlášen za kulturní památku.

Bronzová socha Vltavy je umístěná na prodlouženém kamenném tarasu ostrova. Socha je na soklu zdobená čtyřmi reliéfy, které představují přítoky Vltavy (Lužnice, Sázava, Berounka a Otava).