Tryzna za utonulé

Tuto neděli ve 14.00 vypluje smutečně vyzdobená loď Odra z přístaviště na Rašínově nábřeží k Dětskému ostrovu, kde se u sochy Vltavy uskuteční tryzna za utonulé.

Smuteční shromáždění, které pořádá a organizuje spolek Vltavan, se koná již několik desetiletí a vltavanské spolky jím uctívají památku zesnulých, kteří zemřeli na řece, která jim dávala živobytí.

První akce svého druhu se konala již v roce 1930 kdy Spolek plavčích mistrů a lázeňských přišel s myšlenkou uspořádat „Tryznu za utonulé na českých řekách a tocích“. První plavba se konala na smutečně vyzdobené lodi z Prahy do Štěchovic, obyvatelé vesnic a měst podél řeky vyvěsili smuteční prapory, skladatelé skládali smuteční zpěvy a básníci vzpomínkové verše. Byla to první tryzna za utonulé lodníky, plavce a námořníky, tedy za lidi, jejichž život byl s Vltavou těsně spjat.

Bronzová socha Vltavy je umístěná na prodlouženém kamenném tarasu ostrova. Socha je na soklu zdobená čtyřmi reliéfy, které představují přítoky Vltavy (Lužnice, Sázava, Berounka a Otava).