Vorařství zapsáno na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

12. března 2023

Vorařství bylo připsáno na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o starobylou tradici spojenou se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. Vorařství patřilo mezi vážená a uznávaná, ale i nebezpečná povolání. I když se voroplavba jako komerční doprava v souvislosti se stavbou přehrad zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé a předávají se mladším generacím. Podíl na tom má Spolek Vltavan, který na tradice vorařů navazuje. Kromě České republiky o připsání tradice vorařství usilovalo šest dalších evropských zemí. Nominaci schválil mezivládní Výbor pro ochranu nemateriálního kulturního dědictví na svém 17. zasedání v Maroku.

V pátek 10.3. 2023 předal ministr kultury Martin Baxa oficiální certifikát potvrzující zápis VORAŘSTVÍ na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO prezidentu spolku Vltavan Čechy Ing. Jaroslavu Camplíkovi.

 

Kde nás najdete