Vyjádření mluvčího PPS k pořadu "Z metropole"

Z Metropole

Vyjádření mluvčího PPS k pořadu České televize "Z metropole", vysílanému dne 28. 7. 2018:

Vážení přátelé Pražské paroplavby,

Česká televize tento víkend (28. 7. 2018) odvysílala pořad "Z metropole", který se v několika reportážích týkal i Pražské paroplavby. Děkujeme jeho tvůrcům, že po téměř dvou měsících od natáčení zařadili i do svého pořadu reportáž o parníku Vyšehrad, jehož osmdesáté narozeniny jsme oslavili na začátku června zároveň s představením výsledku první etapu rekonstrukce Vyšehradu do původní podoby z roku 1938 a uvedením do provozu nové vlajkové lodi naší sesterské společnosti Prague Boats Grand Bohemia.  Česká televize to tehdy vysílala ve svých zpravodajských relacích. Ještě jednou děkujeme.

Jak si ale asi všimli mnozí z Vás, kteří něco málo ví o Pražské paroplavební společnosti či situaci na pražských náplavkách, v reportážích pořadu "Z metropole" se objevilo hned více přinejmenším zavádějících, a někdy přímo nepravdivých tvrzení. Protože v těchto reportážích vystupuji, ujišťuji Vás, že tyto informace nepocházejí ode mne a že se v pořadu objevily přesto, že jsem se jeho tvůrcům vše snažili poctivě vysvětlit.

Když začnu u té nejjednodušší chyby, jsem mluvčím Pražské paroplavby a zároveň vedoucím projektu rekonstrukce Vyšehradu, a ne ředitelem PPS, jak mi titulky v reportážích přisuzují. Nic podobného jsem v žádném případě netvrdil, tvůrcům se představil správně; nerad se chlubím cizím peřím.

Hrubě zavádějící je hned počátek reportáže o situaci na náplavce pod Rašínovým nábřežím. Pan redaktor Sojka v něm tvrdí, že jej jacísi blíže neurčení návštěvníci restaurace Vltava upozornili "na barikádu, která tu vyrostla z nejrůznějších lodí". Tyto lodě mají navíc být "převážně v barvách Pražské paroplavební společnosti", přičemž přímo tato slova doprovází obrázky jakéhosi plovoucího baru a jisté plovoucí restaurace, které rozhodně v barvách PPS nejsou, nemají s ní ani nic společného, a dokonce stojí v úplně jiné části náplavky. Dále tvůrce reportáže zdůrazňuje, že restaurace Vltava je památkově chráněná a tvrdí, že lodě ohrožují její provoz (!). 

Takže: Náplavka pod Rašínovým nábřežím je historickým přístavištěm Pražské paroplavby, ta se na jejím vybudování podílela a její lodě tu kotvily u plovoucích mol ještě dříve, než byla vůbec náplavka postavena. Restaurace Vltava vznikla jako zázemí Pražské paroplavby, přípravna jídel a navazovala na ni prodejna lístků. Současní majitelé jsou potomci někdejšího hlavního kuchaře Paroplavby. Restaurace je tedy uprostřed přístaviště a v přístavišti vždy lodě byly. A bývalo jich více, než je jich dnes. Jedinou větší lodí, která do tohoto historického přístaviště přibyla je loď Pavla, na kterou musela Paroplavba přesunout ze břehu své zázemí poté, co zde začaly být budovány nové restaurace. Avšak přímo před restaurací, což přitom záběry v reportáži ukazují, nyní lodě nekotví, ač zde vždy v historii kotvily. Je tedy naprosto nepravdivé, že by lodě nějak "ohrožovaly provoz" restaurace. Když pominu, že skoro ani dva měsíce od chvíle, kdy se mnou rozhovor k této reportáži natáčeli, nebyli tvůrci pořadu schopni sehnat vyjádření na kameru od jediného údajného stěžovatele, rovněž poněkud cudně mlčí o tom, že památkově chráněná není jen ona restaurace, ale také hned dva parníky, které mají tvořit část oné vybájené "barikády".

Ještě poslední příklad: v reportáži o Vyšehradu pan redaktor Sojka správně uvádí, že současný Vyšehrad byl spuštěn na vodu pod jménem Antonín Švehla, ale k tomu dodává, že "skutečný původní Vyšehrad" nyní slouží jako plovoucí galerie na opačném konci náplavky. Navozuje tak dojem, jako by se PPS chlubila péčí o jakýsi Vyšehrad falešný, což je naprostý nesmysl. Pravda je taková, že označení Vyšehrad bylo vždy vyhrazeno pro výjimečné lodi PPS, a ten současný je už čtvrtým (!!!) nositelem tohoto jména. Jediný Vyšehrad, který byl spuštěn na vodu už pod tímto jménem, byl ten skutečně původní, uvedený do provozu v roce 1866 - tedy rok po založení PPS. V barvách PPS plul skoro sto let, definitivně byl vyřazen z provozu po druhé světové válce, v pozdějších letech své existence však už nesl jméno Zbraslav. Jméno Vyšehrad mezitím patřilo někdejšímu parníku Primátor Dittrich.  "Skutečný původní Vyšehrad" pana redaktora Sojky byl jako sesterská loď toho současného Vyšehradu spuštěn na vodu pod jménem Dr. Edvard Beneš, později nesl jméno Labe, a ještě později se stal třetím Vyšehradem, jako parník však přestal sloužit za komunistického režimu. Současný majitel tak "zdědil" jeho odstrojený trup, který se snaží zachovat a využít.

Nechci rozebírat další zavádějící a nepravdivá tvrzení, domnívám se, že tato k vytvoření obrázku stačí. Vážím si práce České televize a o to víc mne mrzí, že zrovna reportáže o naší společnosti se tvůrcům pořadu "Z metropole" takto velice nepovedly a doufám, že v budoucnu budou o nás informovat objektivněji.

Dušan Sahula, mluvčí PPS