Novela o vnitrozemské plavbě, která vešla v platnost 1. 1. 2015, ukládá povinnost všem držitelům platných průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel si tyto průkazy vyměnit za nové, pokud je Státní plavební správa vydala do 31. 12. 2014.

Podrobnosti o tom, jak bude probíhat výměna a další informace najdete na přiloženém letáčku níže nebo přímo na stránce Státní plavební správy.

Výměna průkazu způsobilosti

Kde nás najdete