Vyšehrad

Vyšehradu se můžete podívat na palubě našich lodí a parníků, pokud s námi vyplujete například na plavbu na Slapyplavbu s obědem nebo večeří.

Bájný Vyšehrad, na němž v 10. století stálo knížecí hradiště, spatříte na pravém břehu Vltavy. Zřejmě Vás jako první zaujmou věže novogotického chrámu sv. Petra a Pavla, jak se tyčí nad Vyšehradskou skálou. Na tomto místě najdete ale celou řadu dalších památek, jako jsou pozůstatky raně románské baziliky sv. Vavřince, rotunda sv. Martina, zbytky gotické brány Špička, Libušinu lázeň, Kasematy nebo třeba Čertův sloup.

Vyšehrad má také mohutné barokní opevnění s kasematami. Významnou památkou na Vyšehradě je pohřebiště zasloužilých českých osobností s ústřední částí - Slavínem. Od roku 1962 je sadově upravený vyšehradský areál národní kulturní památkou.
Jako samosprávné město byl Vyšehrad s podhradím od 15. do 19. století. Od roku 1848 byl podřízen vyšehradské kapitule a roku 1883 se stal definitivně součástí Prahy.

Kde nás najdete