Výstava „Naše moře…“ Rakousko-uherské válečné námořnictvo

Zítra se otevírá nová výstava nesoucí název „Naše moře…“ Rakousko-uherské válečné námořnictvo, kterou bude možné navštívit až do 30. 11. 2014Národním technickém muzeu.

Výstava dá nahlédnout do života nejen českých námořníků během tzv. Velké války skrze bohatou fotodokumentaci, malby, ale i technické výkresy, sbírky modelů, výzbroj námořníku a předměty denní potřeby. Součástí expozice budou i moderní interaktivní prvky.

Více informací o výstavě najdete na stránkách Národního technického muzea.

Pro zajímavost: kotvy, které jsou před muzeem, pocházejí z lodi Petra-2, která nyní slouží jako Farmářská loď na Rašínově nábřeží.