Výtoň

Výtoň, v užším slova smyslu budovu celnice v Podskalí, najdete na pravém břehu Vltavy v místech křižovatky Svobodovy ulice a Rašínova nábřeží.

Jako první Vás asi zaujme, že budova stojí pod úrovní okolního terénu. Došlo k tomu navýšením terénu při stavbě pražských nábřeží. Budova celnice sloužila k vybírání cla ve 14. století vytnutím jedné dvanáctiny klád z voru z připlaveného dřeva. Plavením dřeva se v těchto dobách živili tzv. Podskaláci – lidé, nazývaní podle osady Podskalí.

Budova bývalé celnice vznikla v 16. století, ale má ještě pozdně gotické jádro. Její patro je roubené a přízemí zděné. V 16. století za vlády Rudolfa II. v celnici úřadovali výběrčí, kontrolor a dva úředníci. Po zániku celní správy v roce 1833 tu byl otevřen hostinec. Ve 20. století zde vzniklo Muzeum Podskalí, které tu najdete dodnes jako pobočku Muzea hl. m. Prahy se dvěma stálými expozicemi - Zmizelé Podskalí Z dějin pražské paroplavby. Zajímavosti o dějinách paroplavby najdete i na našich stránkách.

Právě z Rašínova nábřeží, nedaleko Výtoně, vyplouvají naše parníky Vltava a Vyšehrad na celodenní výlet na Mělník nebo celodenní výlet na Slapy. Také zde začíná jedna z pravidelných linek do zoo a vyplouvá odsud i okružní hodinová plavba centrem Prahy.

Kde nás najdete