Zahájení 146. plavební sezóny

Jedinou letošní příležitost udělat si výlet lodí na Slapy budou mít Pražané tuto sobotu 30.4.2011 v rámci slavnostního zahájení 146. sezóny Pražské paroplavební společnosti. Už v květnu totiž začíná oprava přehrady ve Vraném nad Vltavou a tak na tradiční a zároveň jednu z nejdelších i nejoblíbenějších pravidelných linek vypluje paroplavba až zas příští rok.

Pro veřejnost bude při slavnostní plavbě na Slapy připravena loď Odra. Na cestu se vydá v 9:45 hod. od přístaviště na Rašínově nábřeží (mezi Palackého a Jiráskovým mostem) společně s parníkem Vyšehrad, na jehož palubě bude sezóna zvoněním lodního zvonu před vyplutím oficiálně zahájena. Vzhledem k zájmu a omezené kapacitě lodi je doporučeno si rezervovat jízdenku předem.

Pražská paroplavební společnost a.s. (PPS), kterou založil v r.1865 pozdější legendární primátor František Dittrich, slouží obyvatelům i návštěvníkům Prahy už téměř jeden a půl století a je tak jednou z nejstarších funkčních českých firem. K historické tradici ztělesněné unikátně rekonstruovaným historickým parníkem Vltava i dalším parníkem Vyšehrad přidává PPS zvýšený důraz na ochranu životního prostředí v Praze. V loňském roce uvedla do provozu čtyři menší dřevěné lodě na hybridní pohon, velký zájem vzbudil Elektronemo poháněný solární energií, který letos dostane ještě sesterskou loď, těsně před úplným dokončením je několikaletý nákladný projekt ekologického přístaviště na Kampě, jediného v České republice.