Dočasné přerušení provozu přívozu P8

Přívoz P8 - dočasné přerušení provozu

Přívoz P8 v Praze-Troji je dočasně mimo provoz. Důvodem pro pozastavení je dodržování bezpečnostních opatření, která vydala Státní plavební správa na základě měření a plavebních zkoušek.

Jak jsme již dříve informovali, provoz přívozu je omezen limity, které vyplývají z rychlosti proudění vody dané spádem koryta Vltavy. Jakmile průtok přesáhne hranici 170 m3/s na vodočtu Praha‑Chuchle, je provoz přívozu potřeba zastavit. Na stav průtoku má vliv i nedaleká vodní elektrárna. V případě přerušení jejího provozu může hladina a průtok v místě přívozu skokově narůst.

Ještě jednou připomínáme, že v místě přívozu je nataženo jisticí lano pro větší bezpečnost přívozu. To však znemožňuje plavbu veškerých dalších plavidel včetně sportovních lodí a do prostoru je zakázáno vplouvat jak proti proudu z lokality Podhoří, tak po proudu od vodáckého kanálu. Zákaz proplutí je na vodní cestě vyznačen signálními znaky, jejichž nerespektování je přestupkem podle zákona č. 114/1995 Sb.

Naší maximální snahou samozřejmě je, abychom zajistili plavbu přívozu co možná nejpravidelněji, ale bezpečnost, a s tím související dodržování nařízení plavebního orgánu, jsou na prvním místě.

Moc se tímto omlouváme za občasná přerušení, která budou nastávat, a jakmile to bude bezpečné, provoz přívozu opět obnovíme.